Toimitusketjun hallinnan kehittämisen työkalu

LOGY Best in Class Toimitusketju – kilpailuetua tehokkaalla ja vastuullisella toimitusketjulla

Yritysten toimitusketjun hallinnan kehittämisen haasteena on usein ajan, rahan ja osaavien henkilöiden puute. LOGY Best in Class Toimitusketju -palvelu on tehokas työkalu nykytilan analysointiin. Sen avulla yritys myös löytää ja priorisoi kehitystoimenpiteet, joiden avulla voidaan saavuttaa tehokas ja kilpailuetua tuottava toimitusketju. Palvelun avulla yritys pääsee suunnittelemaan kehitystoimenpiteitä kustannustehokkaasti ja keskitetysti, yrityksen henkilöstön omaa osaamista hyödyntäen.

Mitä saat?

– kattavan nykytila-analyysin toimitusketjustasi
– ideoita toimitusketjun kehittämiseen
– vertailutietoa muihin yrityksiin
– luot kilpailuetua
– säästät resursseja
– syvennät henkilöstön osaamista.

LOGY on kehittänyt ELY-keskuksen tukemana ja yhdessä VTT:n, Innodean ja Logisman kanssa LOGY Best in Class Toimitusketju -palvelun. Tuote lanseerattiin alkuvuodesta 2020. LOGYn tarkoituksena on lisätä tietämystä toimitusketjun hallinnan tilasta Suomessa.

HUOM! Business Finland tarjoaa yrityksille, joiden toimintaan Covid-19 seuraukset ovat iskeneet, matalan kynnyksen kriisirahoitusta tilanteen hallintaan. Moneen päätökseen on liitetty ohje käyttää rahoitus toimitusketjun kehittämiseen. LOGYn palvelu soveltuu myös tällaisen Business Finlandin rahoittaman kehitysprojektin lähtöanalyysiksi.

Miten toimitusketjun kehittämisen työkalu toimii?

  1. Kokoaa itsearviointikysymysten perusteella yrityksen avainhenkilöiden näkemykset nykytilasta
  2. Kerää yhteen toimitusketjun ja talouden keskeiset tunnusluvut
  3. Analysoi toimitusketjun hallinnan nykytilan kehityskohteet, vahvuudet ja mittarit
  4. Konkretisoi ja priorisoi kehitystarpeet.

Miksi LOGY Best in Class Toimitusketju?

Usein kysytyt kysymykset

LOGY Best in Class Toimitusketju -palvelu soveltuu kauppaa harjoittaville yrityksille sekä tuotantoyrityksille.

Yrityksen nimetyt henkilöt vastaavat yhteensä lähes 600 itsearviointikysymykseen: kyllä/ei-valintoihin sekä tunnuslukuja kartoittaviin kysymyksiin. Sen lisäksi yrityksen valittujen edustajien osallistuvat noin kahden tunnin pituiseen etäpurkutilaisuuteen sekä parin tunnin syvempään keskusteluun konsultin kanssa.

Vastaajat tarvitsevat vastaamista varten tietokoneen, jossa on nettiyhteys.

Tiedot kerätään Euroopassa sijaitsevalle Heroku-pilvipalvelimelle. Lisätietoja Herokun turvallisuudesta löydät täältä.

Yhteistyökumppanimme (sovelluksen ylläpitäjä) ja alihankkijamme (mukana prosessissa olevat konsultit) voivat käsitellä yritys- ja henkilötietojanne vain lukuumme suoritettavia asiakassuhteen hoitamiseen tai ylläpitoon liittyviä tehtäviä varten. Varmistamme, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä tietoja mitään muita tarkoituksia varten.

Kysymyksiin vastaaminen ja tarvittavien tietojen kerääminen vie yhdeltä henkilöltä muiden töiden ohessa 1-2 viikkoa. Työn voi kuitenkin jakaa usealle henkilölle.

Lisäksi vastuuhenkilöt varaavat n. 2 tuntia palvelun etäpurulle sekä n. 2 tuntia keskusteluun konsultin kanssa.

Vertailutietoja on tällä hetkellä kahdeksalta PK-yritykseltä ja benchmarking-tietokanta kasvaa koko ajan uusien yritysten käyttäessä palvelua.

Palveluun sisältyy yksi itsearviointi. Yritys saa alennusta, jos tahtoo tehdä itsearvioinnin useamman yksikön osalta. Tällöin yritys voi verrata kunkin yksikön saamia arvosanoja keskenään.

Kyselyn voi tehdä suomeksi ja englanniksi.

Hinnasto

LOGYn jäsenyritykset: 2 200 EUR + alv. Liity yritysjäseneksi >

Muut yritykset: 2 900 EUR + alv.

Sertifikaatti

Best in Class Toimitusketju -palvelun käyttäjäyritykset saavat analyysin ohella myös sertifikaatin itsearvioinnin tekemisestä.

Lisätiedot ja rekisteröityminen

Ota ensin yhteys LOGYn toimistolle, minkä jälkeen voit kirjautua palveluun.

Porkka Finland Oy oli mukana LOGY Best in Class Toimitusketju -työkalun pilottivaiheessa. Käyttäjät saavat työkalun avulla kätevästi selville toimitusketjun tärkeimpiä kehittämistarpeita.

Satu Happo-Tuominen
Sourcing and Logistics Manager, Porkka Finland

Kiinnostuitko LOGY Best in Class Toimitusketju -palvelusta?