Luo yrityksellesi
kilpailuetua
LOGY Best in Class Hankinta
Kattava
nykytila-analyysi
LOGY Best in Class Hankinta
Kehitysideoita
hankintaan
LOGY Best in Class Hankinta
Vertailutietoa
muihin yrityksiin
LOGY Best in Class Hankinta
Osoita osaamisesi
sertifikaatilla
LOGY Best in Class Hankinta

Hankinnan kehittämisen työkalu

LOGY Best in Class Hankinta -työkalu perustuu monipuoliseen itsearviointiin, jonka tuloksena syntyvä raportti antaa selkeän kuvauksen organisaation hankintatoimen tilasta.

Työkalu mahdollistaa vertailun saman toimialan ja kokoluokan toimijoihin sekä itse asetettuun tavoitetasoon. Työkalu priorisoi asioita ja toimenpiteitä organisaation hankintatoimen kehittämiseksi.

Katso videot!

LOGY Best in Class Hankinta -työkalusta saatava selkeä raportti on loistava perusta hankinnan Business Caselle.

Minkälaiselle yritykselle palvelu sopii?

LOGY Best in Class Hankinta on tarkoitettu yrityksille ja yhteisöille, joiden hankintatoimea kehitetään ammattimaisesti.

Sopii sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille.

Samasta organisaatiosta rajoittamaton määrä vastaajia – myös sisäinen vertailu on mahdollista.

Katso video, miten palvelu toimii

Palvelun käytön eri vaiheet

LOGY Best in Class Hankinta -työkalun käyttö on selkeiden ohjeiden ansiosta helppoa.

Palvelun käyttö etenee seuraavissa vaiheissa:

Ensimmäisessä vaiheessa määritellään yrityksen toimiala, hankinnan spend, vastaajan asema organisaatiossa sekä muita perustietoja.

Toisessa vaiheessa yrityksen edustajat vastaavat 14 hankinnan suoritustasoa koskevaan kysymykseen nykytason ja tavoitetason osalta.

Vastaajille esitetään esimerkiksi seuraavankaltaisia väitteitä: “Hankinta pystyy alentamaan ja hallitsemaan hankintariskejä tuloksellisesti.”

Kolmannessa vaiheessa vastaajat määrittelevät asteikolla 1-5, miten 13 osa-alueeseen ryhmitellyt hankinnan parhaat käytännöt toteutuvat organisaatiossa.

Esimerkiksi: ”Hankintaan liittyvät osaamisalueet on tunnistettu organisaatiossa ja niitä kehitetään”.

Neljännessä viimeisessä vaiheessa yritys saa kattavan analyysin ja raportin hankinnan tilasta organisaatiossaan.

  • Nykytila omien vastauksien pohjalta (myös sisäinen vertailu mahdollista)
  • Oma tilanne verrattuna vertaisiin (mm. saman toimialan ja kokoluokan yritykset)
  • Hankintatoimen kehitysehdotukset

Usein kysytyt kysymykset

LOGY Best in Class Hankinta -palvelu soveltuu kaikille yrityksille ja julkisen puolen organisaatioille, joissa hankintaa kehitetään kunnianhimoisella tavalla.

Yrityksen nimetyt henkilöt vastaavat kaikki yhteensä 126 yrityksen strategioita  ja hankintakäytäntöjä kartoittavaan kysymykseen. Vastaajat tarvitsevat vastaamista varten tietokoneen, jossa on nettiyhteys.

Tiedot kerätään Euroopassa sijaitsevalle Heroku-pilvipalvelimelle. Lisätietoja Herokun turvallisuudesta löydät täältä.

Yhteistyökumppanimme (sovelluksen ylläpitäjä) ja alihankkijamme (mukana prosessissa olevat konsultit) voivat käsitellä yritys- ja henkilötietojanne vain lukuumme suoritettavia asiakassuhteen hoitamiseen tai ylläpitoon liittyviä tehtäviä varten. Varmistamme, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä tietoja mitään muita tarkoituksia varten.

Kysymyksiin vastaaminen ja tarvittavien tietojen kerääminen vie noin 10-15 minuuttia per henkilö.

Maaliskuun alussa 2020 vertailutietoja on 52 PK-yritykseltä ja benchmarking-tietokanta kasvaa koko ajan uusien yritysten käyttäessä palvelua.

Arvioinnin voi tehdä erikseen kullekin yrityksen yksikölle.

Kyselyn voi tehdä suomeksi ja englanniksi.

Hinnasto

LOGYn yritys- ja yhteisöjäsenet: veloituksetta
(kuuluu jäsenetuihin 2022 alkaen)

Muut: 500 € + alv per vuosi

LOGYn yritys- ja yhteisöjäsenet: veloituksetta
(kuuluu jäsenetuihin 2022 alkaen)

Muut: 350 € + alv per vuosi

Liity LOGYn yritys- tai yhteisöjäseneksi täällä.

Sertifikaatti

Best in Class Hankinta -palvelun käyttäjäyritykset saavat maaliskuun 2020 alusta alkaen analyysin ohella myös sertifikaatin itsearvioinnin tekemisestä.

Lisätiedot ja rekisteröityminen

Ota ensin yhteys LOGYn toimistolle, minkä jälkeen voit kirjautua palveluun.

Olen auttanut useita yrityksiä priorisoimaan ja toteuttamaan LOGY Best in Class Hankinta -työkalun avulla tunnistettuja kehitysprojekteja. Yritykset arvostavat erityisesti työkalun avulla tunnistettuja konkreettisia kehityskohteita, joita parantamalla saadaan näkyvää hyötyä.

Lauri Vihonen
Managing Partner, LEADER'S BEACON GROUP OY

Selkeä ja helppokäyttöinen palvelu yrityksesi liiketoiminnan kehittämiseksi